ĐĂNG KÝ TRƯỜNG

Trường anh ngữ

Bạn có thể học tối đa 6 tháng với visa du lịch.

– Nhập học trực tiếp vào trường đại học

– Chương trình IELTS, CELPI, ESL 

– Bắt đầu nhập khóa học mới thứ 2 hàng tuần

 

Cao đẳng - đại học

Chương trình Cao đẳng – Đại học giúp bạn cộng điểm trong hệ thống nhập cư.

– Học 2 năm và được cấp phép đi làm 3 năm

– Có thể làm thêm trong thời gian học

– Cộng điểm định cư

 

co-op / vừa học vừa làm

– Chương trình co-op cho phép bạn vừa học vừa làm từ 1-2 năm.

– Lớp học mới bắt đầu hàng tháng

 

TƯ VẤN

Admission Hub có đội ngũ chuyên gia tư vấn du học bằng 12 ngôn ngữ với hơn 10 năm kinh nghiệm; cùng với những chuyên viên tư vấn định cư thuộc Hội đồng Luật pháp Canada.

Di trú

Việc làm

Bảo hiểm Y tế