Home / Tìm trường

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ TRƯỜNG

Bạn có thể học tối đa 6 tháng với visa du lịch. Nhập học trực tiếp vào trường đại học. Chương trình IELTS, CELPI, ESL. Bắt đầu nhập khóa học mới thứ 2 hàng tuần.
Bạn có thể học tối đa 6 tháng với visa du lịch. Nhập học trực tiếp vào trường đại học. Chương trình IELTS, CELPI, ESL. Bắt đầu nhập khóa học mới thứ 2 hàng tuần.
Chương trình co-op cho phép bạn vừa học vừa làm từ 1-2 năm. Lớp học mới bắt đầu hàng tháng

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Du học Canada

Du lịch

Định cư

Việc làm

Bảo hiểm y tế

Scroll to Top