Home / Tìm trường / Cao Đẳng
Chơi Video

Cao Đẳng

Admission Hub giúp +1000 du học sinh MỖI NĂM ĐĂNG KÝ học tại các trường Tiếng Anh, Cao đẳng và các chương trình CO-OP!

CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

Chương trình CO-OP vừa học vừa làm tại nhiều trường đại học, cao đẳng Canada, cho phép sinh viên làm việc tối đa 40h/tuần trong kì CO-OP, với điều kiện công việc được xác nhận với trường.

WORK PERMIT

Giấy phép Lao động sau tốt nghiệp (PGWP) sẽ được cấp cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường công lập. Thời gian làm việc tối đa lên tới 3 năm.

ĐIỂM ĐỊNH CƯ

Bạn sẽ được có cơ hội được cộng điểm trong chương trình định cư Express Entry nhờ trình độ tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc tại Canada trong quá trình học và làm.

CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC TẠI CANADA

ALGONQUIN COLLEGE

Vị trí: Ottawa, Ontario Sinh viên: 19,000 full-time – 37,000 part-time

CENTENNIAL COLLEGE

Vị trí: Toronto, Ontario Sinh viên: 22,000 full-time – 19,000 part-time Ưu điểm: Ngành Kĩ sư, Lập trình

GEORGE BROWN COLLEGE

Vị trí: Toronto, Ontario

Sinh viên: 23,000 full-time – 63,000 part-time 

Ưu điểm: Ngành Ẩm thực, Khách sạn

Vị trí: Toronto và OrangeVille, Ontario
Sinh viên: 27,000 full-time – 56,000 part-time
Ưu điểm: Các ngành Kinh doanh
Vị trí: Toronto, Ontario
Sinh viên: 17,000 full-time – 90,000 part-time
Ưu điểm: Cao đẳng lớn nhất Canada với 5 học xá

Vị trí: Kingston, Ontario

Sinh viên: 6,700 full-time – 20,000 part-time 

ALGONQUIN COLLEGE

Vị trí: Ottawa, Ontario
Sinh viên: 19,000 full-time – 37,000 part-time
Vị trí: Toronto, Ontario
Sinh viên: 22,000 full-time – 19,000 part-time
Ưu điểm: Ngành Kĩ sư, Lập trình
Vị trí: Toronto, Ontario
Sinh viên: 23,000 full-time – 63,000 part-time
Ưu điểm: Ngành Ẩm thực, Khách sạn

LOA CỦA KHÁCH HÀNG VIỆT NAM ADMISSION HUB

LIÊN HỆ VỚI ADMISSION HUB

Scroll to Top