Về UMC

Upper Madison College (UMC) là Trường tư thụ về ngôn ngữ danh tiếng được đặt tại Toronto. Tọa lạc lại thành phố lớn của Canada, chất lượng giáo dục được công nhận bởi bộ giáo dục tỉnh bang Ontario, chương trình đào tạo chuẩn hóa và linh hoạt là những lợi thế tuyệt vời của Upper Madison College. Nhờ sự liên kết với các trường Đại học và Cao đẳng công lập ở Ontario như Brock University, Seneca College, Centennial College, và Conferderation College,… chất lượng giáo dục của UMC ngày càng được khẳng định.

school logo
  • Gần Eglinton Station
  • Năm thành lập: 2004
  • Số phòng học: 22
  • Số DLI: O19529728922