The Language Gallery

Về TLG

The Language Gallery Canada (TLGC) có học xá nằm ở trung tâm Toronto. Trường cung cấp nhiều khóa học khác nhau giúp học viên tự tin khi giao tiếp tiếng Anh trong môi trường Đại học, làm việc hoặc trong đời sống hàng ngày. Hệ thống SMART Learning của TLGC là chương trình giúp học viên tự tin, vui vẻ để đạt được hiệu quả học tập tốt nhất. Ngoài ra, giáo viên và nhân viên trong trường luôn dành sự quan tâm tốt nhất cho trải nghiệm của học viên tại Canada.

page_1
  • 2 phút đi bộ từ College Station
  • Năm thành lập: 2010
  • Số phòng học: 15
  • Số DLI: O129472251057 (Toronto school)