Về RCIIS

Royal Canadian Institute of International Studies (RCIIS) là Trường ngôn ngữ tập trung chủ yếu vào kỹ năng nói và dự bị Học thuật. RCIIS nổi bật so với các trường ngôn ngữ khác nhờ đội ngũ giáo viên nhiệt tình và triết lý giảng dạy thực tế "Học thông qua thực hành." Các chương trình học được trường thiết kế nhằm khuyến khích học viên giao tiếp, thảo luận và đưa ra ý kiến của mình một cách hiệu quả trong và ngoài lớp học.

RCIIS
  • Gần Davisville Station
  • Số phòng học: 15
  • Năm thành lập: 1999
  • Số DLI: O19440339342