"pgwp"


This Tag has 18 posts.


Categories : Việt Nam, Định cư, Việt Nam, Du học Canada, Việt Nam

TAGS : , , , ,

Co-op Programs tại Canada: Hướng dẫn cách đăng ký co-op work permit 

Chất lượng giáo dục tại Canada được đánh giá với chất lượng hàng đầu Thế Giới. Vì vậy, hàng năm sinh viên ở khắp mọi nơi chọn Canada trở thành địa điểm du học lí tưởng. Ngoài ra, học phí ở Canada cũng được bình chọn là hợp lí so với các nuớc khác. Hãy cùng Admission Hub tìm hiểu những trường College học phí thấp tại Canada nhé!

Categories : Việt Nam, Định cư, Việt Nam, Du học Canada, Việt Nam

TAGS : , , , ,

Top 5 trường Cao Đẳng học phí thấp tại Canada

Chất lượng giáo dục tại Canada được đánh giá với chất lượng hàng đầu Thế Giới. Vì vậy, hàng năm sinh viên ở khắp mọi nơi chọn Canada trở thành địa điểm du học lí tưởng. Ngoài ra, học phí ở Canada cũng được bình chọn là hợp lí so với các nuớc khác. Hãy cùng Admission Hub tìm hiểu những trường College học phí thấp tại Canada nhé!

Categories : Việt Nam, Định cư, Việt Nam, Du học Canada, Việt Nam

TAGS : , , , ,

Các trường Cao Đẳng học phí thấp cho ngành Business tại Canada

Tốt nghiệp ngành Business tại Canada sẽ giúp bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu trên toàn Thế giới. Sau đây cùng Admission Hub tìm hiểu top 5 các trường College có khóa học Business học phí thấp cho du học sinh năm 2022 nhé!

Categories : Việt Nam, Định cư, Việt Nam, Du học Canada, Việt Nam

TAGS : , , , ,

Những lưu ý khi chuyển đổi từ Visa Du Lịch sang Visa Du Học Canada 2022

Lỡ yêu Canada và có ý định ở lại sau khi du lịch? Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn đảm bảo khả năng thành công khi chuyển từ Visa du lịch sang Visa du học Canada năm 2022.