"openwork permit"


This Tag has 7 posts.


ĐIỀU KIỆN NHẬP QUỐC TỊCH CANADA 2022

Categories : Việt Nam, Định cư, Việt Nam, Nhập cảnh, Việt Nam

TAGS : , , , , ,

ĐIỀU KIỆN NHẬP QUỐC TỊCH CANADA 2022

Hơn 85% người nhập cư Canada trở thành công dân, một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Người dân sống tại Canada được hưởng một nền hòa bình và ổn định về kinh tế, xã hội, chính trị. Hộ chiếu Canada là một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hàng trăm nghìn thường trú nhân nộp đơn xin trở thành công dân Canada mỗi năm.