"CERB"


This Tag has one post.


Categories : COVID-19

TAGS : , , ,

Cách để sinh viên nhận hỗ trợ CERB của chính phủ Canada

Ai có thể đăng ký CERB?       – 15 tuổi trở lên và sống tại Canada;       – Những người đã ngừng làm việc do COVID-19 hoặc đủ điều kiện nhận bảo hiểm nhân viên thường hoặc trợ cấp bệnh tật: Những người có lương từ $5,000 CAD trở lên trong năm 2019 hoặc trong vòng 12 tháng trước ngày gửi yêu cầu, và       – Những người đang được dự tính sẽ không có việc hoặc không có thu nhập từ nghề tự do trong 14 ngày liên tiếp trong 4 tuần. Đồng thời họ dự tính không có thu nhập trong các giai đoạn tiếp theo. Lưu ý! Nếu như bạn không ngừng làm việc vì COVID-19, bạn không thể đăng ký. Nếu đã đăng ký chuyển khoản trực tiếp (Direct Deposit), thời gian chờ đợi để nhận được khoản trợ cấp đầu tiên là trong 3 ngày làm việc. Nếu chưa đăng ký chuyển khoản trực tiếp, thời gian chờ để nhận trợ cấp là trong vòng 10 ngày làm việc. Mỗi đơn đăng ký chỉ có thể yêu cầu trợ cấp cho một chu kỳ (4 tuần). Ở cuối mỗi kỳ, nếu bạn vẫn chưa thể đi làm, bạn có thể đăng ký lại để nhận cho chu kỳ tiếp theo, có thể lên tời 16 tuần (4 chu kỳ). Ví dụ:       – Chu kỳ đầu tiên từ 1-14 tháng 4 (xác định bởi COVID 19) – Không thể đi làm. Đăng ký vào ngày 6 tháng 4 và nhận được tiền vào ngày 10 tháng 4.       – (Chu kỳ 2) Vào ngày 1 tháng 5, ông chủ nói ông ấy không thể đến công ty làm việc. Đăng ký ngày 4 tháng 5 và nhận được tiền vào 7 tháng 5.       – (Chu kỳ 3) Vào 1 tháng 6, ông chủ nói không thể đi làm. Đăng kỳ vào ngày 1 tháng 6 và nhận được tiền vào ngày 4 tháng 6.  Cách để đăng ký CERB? Thời gian nộp đơn đăng ký CERB sẽ bắt đầu từ thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020. Có 2 cách để đăng ký:       – Online qua trang web CRA My Account.       – Bằng điện thoại với dịch vụ trả lời tự động Lưu ý: Để.....