"canada"


This Tag has 26 posts.


các chi phí nộp visa canada

Categories : Việt Nam, Di trú, Việt Nam, Định cư, Việt Nam, Visa

TAGS : , , , , , ,

Cập nhật các chi phí nộp Visa Canada

Mỗi loại hồ sơ sẽ có giá tiền khác nhau khi bạn đến đăng ký tại các cơ quan liên quan đến thủ tục nhập cư. Việt Nam Admission Hub sẽ cập nhật các chi phí nộp Visa Canada. 

Hướng dẫn cách đăng ký Express Entry 2022

Categories : Việt Nam, Di trú, Việt Nam, Định cư, Việt Nam, Visa

TAGS : , , , , , ,

Hướng dẫn cách đăng ký Express Entry 2022

Express Entry là chương trình định cư được chính phủ Canada tạo ra vào tháng 01 năm 2015 nhằm thu hút những người lao động có kỹ năng để đóng góp cho nguồn lao động và nền kinh tế của Canada

ĐIỀU KIỆN NHẬP QUỐC TỊCH CANADA 2022

Categories : Việt Nam, Định cư, Việt Nam, Nhập cảnh, Việt Nam

TAGS : , , , , ,

ĐIỀU KIỆN NHẬP QUỐC TỊCH CANADA 2022

Hơn 85% người nhập cư Canada trở thành công dân, một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Người dân sống tại Canada được hưởng một nền hòa bình và ổn định về kinh tế, xã hội, chính trị. Hộ chiếu Canada là một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hàng trăm nghìn thường trú nhân nộp đơn xin trở thành công dân Canada mỗi năm.