VỪA HỌC VỪA LÀM (CO-OP) TẠI CANADA

Làm thêm 20h/tuần

Sinh viên có thể làm thêm tối đa 20h/tuần trong khóa học.

Làm toàn thời gian

Vào kì nghỉ sinh viên có thể làm thêm toàn thời gian.

Mức lương cơ bản

Mức lương tối thiểu hiện tại của bang Ontario đang là C$14/h.

Trình độ tiếng Anh

Du học sinh cần có trình độ tiếng Anh nhất định để học tập và làm việc tại Canada.

Bằng cấp Canada

Sinh viên tốt nghiệp sẽ được nhận các văn bằng, chứng chỉ, bằng cấp chính thức của Canada.

Ở lại Canada

Chương trình co-op từ 8 tháng trở lên cũng là lợi thế khi bạn nộp hồ sơ định cư tại Canada.

Chương trình CO-OP

Chương trình CO-OP

MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH GỢI Ý

8 + 8 tháng

Ngành Quản lý Khách Sạn và Du lịch

12 + 12 tháng

Ngành Quản trị Kinh Doanh

24 + 24 tuần

Ngành Dịch Vụ Khách Hàng

48 + 48 tuần

Ngành Bán hàng và Tiếp Thị

LIÊN HỆ VỚI ADMISSION HUB

LIÊN HỆ VỚI ADMISSION HUB