HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ TRƯỜNG

Bạn có thể học tối đa 6 tháng với visa du lịch.

– Nhập học trực tiếp vào trường đại học

– Chương trình IELTS, CELPI, ESL

– Bắt đầu nhập khóa học mới thứ 2 hàng tuần

Chương trình Cao đẳng – Đại học giúp bạn cộng điểm trong hệ thống nhập cư.

– Học 2 năm và được cấp phép đi làm 3 năm

– Có thể làm thêm trong thời gian học

– Cộng điểm định cư

– Chương trình co-op cho phép bạn vừa học vừa làm từ 1-2 năm.

– Lớp học mới bắt đầu hàng tháng

DỊCH VỤ TƯ VẤN

Du học Canada

Du lịch

Định cư

Việc làm

Bảo hiểm y tế

Đăng ký Tư vấn Miễn Phí